יחידת אייל - ייעוץ ניהול וביצוע שרותים מונציפליים
יחידת אייל > ניהול ותפעול משק מים >

ייעוץ, ניהול ותפעול משק מים

 

צוותי המים של יחידת אייל מטפלים בצד האדמיניסטרטיבי והלוגיסטי הקשור

לחיוב וגביית מים.

 

מכלול השירות כולל:

  • ניהול, שיקום ואחזקת משק מים
  • קריאת מונים
  • הפקות תלושי מים תקופתיים
  • גבייה ואכיפה
  • קבלת קהל ומתן מענה שוטף
  • טיוב כרטיסי צרכנים ועדכון הקצבות מים על פי מספר הנפשות 
  • הגשת דו”ח לרשות המים ולגורמים אחרים
  • עריכת נתוני צריכה ברמה יישובית

PDF טופס עדכון נפשות

ייעוץ, ניהול ותפעול משק מים

יחידת אייל - ייעוץ ניהול וביצוע שירותים מוניציפליים   |   רח' מנחם בגין 80, ת.ד 3124, עפולה מיקוד 1871356   |   טל: 04-6786740 , פקס: 04-6786730   |   eeyalltd@gmail.com

הפעל נגישות

בניית אתרים