יחידת אייל - ייעוץ ניהול וביצוע שרותים מונציפליים
יחידת אייל > נכסים לחישוב ארנונה >

מדידת נכסים לחישוב ארנונה

 

סיוע בניהול ופיקוח סקרי מדידות ובקרות הנכסים

 

  • ביצוע סקר ומדידת נכסים, אפיונם והצגתם במפות ממוחשבות.
  • הכנת שומות מתוקנות בהתבסס על צו המסים והוראות החוק הנוגעות לעניין.
  • ליווי מקצועי של הרשות המקומית בהליכים הכרוכים בתיקון השומות ובהגדלת החיוב.
  • בדיקת חיובי ההיטלים מול מחלקת ההנדסה ואימות נתוני הגודל על פי הסקר.
  • השירות מתאים גם לרשויות אשר בהם מחלקת הגביה מנוהלת באופן עצמאי על ידי הרשות.
מדידת נכסים לחישוב ארנונה

 

 

 

יחידת אייל - ייעוץ ניהול וביצוע שירותים מוניציפליים   |   רח' מנחם בגין 80, ת.ד 3124, עפולה מיקוד 1871356   |   טל: 04-6786740 , פקס: 04-6786730   |   eeyalltd@gmail.com

הפעל נגישות

בניית אתרים